Rekisteriseloste ja käyttöehdot

Käyttöehdot

Yleistä

Huittisten Sanomalehti Oy noudattaa kaikessa toiminnassaan, myös mainospalvelu-verkkopalvelussa yleisiä kuluttajakauppaan, mainontaan ja markkinointiin liittyviä ohjeita ja suosituksia. Tässä julkaistut ehdot ovat voimassa toistaiseksi 7.11.2016 alkaen. Hyväksymällä nämä sopimus-, tilaus- ja toimitusehdot,< kuluttaja-asiakas hyväksyy palvelun osapuolten vastuut.

Mainospalvelu on auki 24 tuntia vuorokaudessa. Palvelu saattaa satunnaisesti olla pois käytöstä huolto- tai muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tms. syyn vuoksi.

Palvelu sisältöineen on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Huittisten Sanomalehti Oy:llä tai sen sopijakumppaneilla. Kuluttajalla ja yritysasiakkaalla on oikeus käyttää palvelun sisältöä käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa.

Kuluttajan tekemä ostotilaus on sitova.

Mainospalvelusta tilaaminen

Toistomäärien saatavuus ilmoitetaan tilauksen yhteydessä.

Hyväksymällä mainospalvelun tilaus- ja toimitusehdot kuluttaja hyväksyy, että mainospalvelu lähettää asiakkaalle sähköpostia tilaukseen liittyvissä asioissa.

Hinnat

Mainospalvelussa ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron, joka yleisimmillään on 24%. Mikäli myytävät tuotteet/palvelut kuuluvat alennetun verokannan piiriin, siitä mainitaan myyntisivulla erikseen.

Maksaminen

Verkkokauppaostokset maksetaan verkkopankissa tai luottokortilla. Maksupalveluista vastaa Checkout Finland Oy (Y-tunnus 2196606-6, PL 322, 33101 Tampere, p. 0800 552 010/ ilmainen puhelu).

Oikeus evätä tilaus

Mainospalvelulla on oikeus evätä tilaus tarvittaessa.

Tuotteen toimittaminen

Tilauksen hyväksymisen jälkeen sitä ei voi enää muuttaa mainospalvelussa. Mahdolliset muutokset täytyy tehdä olemalla suoraan yhteydessä asiakaspalveluumme.

Hyväksytystä tilauksesta jää järjestelmään sähköinen tilausvahvistus, josta voi tarkistaa tilauksen tiedot. Tilausvahvistus kannattaa säilyttää ja/tai tulostaa mahdollista myöhempää tarvetta varten.

Kun olet jättänyt tilauksesi, se siirtyy palvelun toimittajan käsiteltäväksi.

Toimitusaika on palvelusta riippuen 1-14 vrk, mikäli tuotekuvauksessa ei ole muuta mainittu.

Tilausrajoitukset

Mainospalvelusta voivat tehdä ostoksia yli 15-vuotiaat henkilöt. Alle 18-vuotiaat voivat maksaa ostoksensa vain verkkomaksulla.

Selvät hintavirheet

Mainospalvelun palveluntarjoaja voi evätä tilauksen selvän hintavirheen kohdalla. Tällä tarkoitetaan tuotteen mahdollista hinnoitteluvirhettä palvelussa siten, että tuotteen hinta poikkeaa merkittävästi ja selvästi tuotteen oikeasta hinnasta. Selviä hintavirheitä voivat olla mm. seuraavat: jos tuotteen hinnaksi on ilmoitettu 0,00 euroa tai ei hintaa ollenkaan tai jos satojen eurojen arvoisen tuotteen hinnaksi ilmoitetaan esim. 39 euroa. Em. tapauksissa virheellinen hinta on niin selkeästi oikeasta hinnasta poikkeava, että asiakkaan voidaan katsoa ymmärtävän virheellisyys.

Ylivoimainen este

Mainospalvelu ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota se ei ole kohtuudella voinut ennakoida tai jonka seurauksia se ei voi välttää. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. työtaistelutoimenpiteet ja henkilökunnan sairastuminen. Mikäli ylivoimainen este jatkuu yli kolme kuukautta, on sekä palveluntarjoajalla että asiakkaalla oikeus purkaa tilaukset ilman vahingonkorvaus- tai viivästysseuraamuksia.

Asiakasviestintä

Mainospalvelu voi lähettää asiakkailleen sekä markkinointi- ja/tai asiakaspalveluviestejä sähköpostiin. Jos olet rekisteröitynyt palveluun, voit kieltää markkinointiviestien lähettämisen ilmoittamalla siitä asiakaspalvelu@iskelmasatakunta.fi. Hyväksymällä verkkokaupan tilaus- ja toimitusehdot asiakas hyväksyy asiakaspalveluviestien lähettämisen. Tilausosoite ja muut asiakastiedot tallennetaan palveluntarjoajan asiakastietojärjestelmään. Asiakastietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

Ehtojen muuttaminen

Palveluntarjoaja voi muuttaa tilaus- ja toimitusehtoja esimerkiksi lakimuutosten vuoksi. Viimeisimmät tiedot muutoksista löytyvät käyttöehdoista.

Vastuunrajoitus

Palvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se on”. Huittisten Sanomalehti Oy ei anna takeita siitä, että mainospalvelu toimisi aina keskeytyksettä ja/tai virheettömästi. Huittisten Sanomalehti Oy ei vastaa palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten asiakkaalle tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista. Asiakas on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia ja vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Reklamaatiot

Maksutapahtumien osalta reklamaatiot osoitetaan Checkout Finland Oy:lle.

Mainospalvelua koskevat reklamaatiot pyydetään toimittamaan Huittisten Sanomalehti Oy:n osoitteeseen: Karpintie 16-18, 32700 Huittinen tai sähköpostitse osoitteeseen: asiakaspalvelu@iskelmasatakunta.fi.

ERIMIELISYYDET

Mainospalvelu -palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia sekä yleisiä kuluttajakauppaan, mainontaan ja markkinointiin liittyviä ohjeita ja suosituksia. Palvelun koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti neuvottelemalla. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus pyytää riitaan kuluttajavalituslautakunnan ratkaisusuositusta. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan osapuolten väliset erimielisyydet Satakunnan käräjäoikeudessa.

Rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Huittisten Sanomalehti Oy (0132794-5)
Karpintie 16-18, 32700 Huittinen

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Jani Luoti jani.luoti@huima.com

3. REKISTERIN NIMI

Huittisten Sanomalehti Oy / mainospalvelu.iskelmasatakunta.fi -palvelun käyttäjärekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään:
Asiakassuhteen ylläpitoon
Palvelun toteuttamiseen ja kehittämiseen
Segmentointiin
Myyntiin ja markkinointiin
Muihin vastaaviin tarkoituksiin
Huittisten Sanomalehti Oy:llä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuihin käyttötarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Huittisten Sanomalehti Oy voi lähettää rekisterin käyttäjille suoramarkkinointia sähköisesti käyttäjän nimenomaisen suostumuksen mukaisesti.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä, puhelinnumero;
yrityskäyttäjän perustiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero;
asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutustiedot, tuotetiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot;
palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, sekä viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot, kuten tunnistamistiedot;
lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja –kiellot;
rekisteröidyn mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot;
tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot;
maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten; sekä mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla;
evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla;
Huittisten Sanomalehti Oy:n omista henkilö- ja yritysrekistereistä;
VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

7. TIETOJEN LUOVUTUS

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa henkilötietoja mm. viranomaisille sekä suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolainsäädäntöä noudattaen.

8. REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisin keinoin suojattu ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.